Name: DVIJE PALME d.o.o.
Headquarters: Žumberačka 34, 10000 Zagreb
OIB: 37057843098
VAT ID: HR37057843098
Directors: Borna Janeš – direktor

Share capital: 20.000,00 kn
Court Register: Trgovački sud u Zagrebu

Bank: Zagrebačka banka Zagreb
IBAN: HR8323600001102656076